boat+hill

·舟山詩詞·淘海洗玉集 – My Poems, and etc.

Chinese Character (猜字谜)

leave a comment »

★、山上还有山(出)
★、一个礼拜。(旨)
★、一人一张口,下面长只手。(拿)
★、一人在内。(肉)
★、一人腰上挂把弓。(夷)
★、一加一。(王)
★、一口吃掉牛尾巴。(告)
★、一口咬定。(交)
★、一只牛。(生)
★、一只狗,两个口,谁遇它谁发愁。(哭)
★、一只狗四个口。(器)
★、一只黑狗,不叫不吼(默)
★、一夜又一夜。(多)
★、一大二小。(奈)
★、一字十三点,难在如何点。(汁)
★、一家十一口。(吉)
★、一斗米。(料)
★、一月一日非今天。(明)
★、一月七日。(脂)
★、一点水准。(淮)
★、一百减一。(白)
★、一边是红,一边是绿,一边怕风,一边怕雨。(秋)
★、七人头上长了草。(花)
★、七十二小时。(晶)
★、三口重叠,莫把品字猜。(目)
★、三张纸。(顺)
★、上下串通、上下难分。(卡)
★、不要讲话。(吻)
★、九只鸟。(鸠)
★、九号。(旭)
★、九点。(丸)
★、九辆车。(轨)
★、互吻。(吕)
★、五十对耳朵。(陌)
★、五口之家,旁种一树。(梧)
★、人不在其位。(立)
★、人无信不立。(言)
★、人有他则变大。(一)
★、付出爱心。(受)
★、休要丢人现眼。(相)
★、兄有债。(歌)
★、八十八。(米)
★、公而忘私。(八)
★、六十不足,八十有余。(平)
★、刀出鞘。(力)
★、十一个读书人。(仕)
★、十个哥哥。(克)
★、十二点。(斗)
★、十张口,一颗心(思)
★、十日十月(武昌起义)。(朝)
★、千里丢一,百里丢一。(伯)
★、半个人。(伴)
★、半个月亮。(胖)
★、半真半假。(值)
★、半青半紫。(素)
★、反比。(北)
★、古时候的月亮。(胡)
★、四面都是山,山山都相连。(田)
★、多一半。(夕)
★、大丈夫不得出头。(天)
★、天上无二,合去一口,家家都有。(人)
★、天天。(晦)
★、太阳西边下,月儿东边挂。(明)
★、夫人何处去。(二)
★、如箭在弦。(引)
★、存心不让出大门,你说烦人不烦人。(闷)
★、守门员。(闪)
★、家中添一口。(豪)
★、小姑娘。(妙)
★、山上复山。(出)
★、左有十八,右有十八,二四得八,一八得八。(樊)
★、差一点六斤。(兵)
★、心如刀刺。(必)
★、手提包。(抱)
★、打断念头。(心)
★、文武两全。(斌)
★、日复一日。(昌)
★、旭日东升。(九)
★、有两个动物,一个在水里,一个在山上。(鲜)
★、有人偷车。(输)
★、有心得志。(士)
★、有目共睹。(者)
★、格外大方。(回)
★、正字少一横,不作止字猜。(步)
★、水上工程。(汞)
★、点点成金(全)
★、田中。(十)
★、皇帝新衣。(袭)
★、种花要除草,一人来一刀。(化)
★、综合门市。(闹)
★、自小在一起,目前少联系。(省)
★、说它小,下边大,说它大,上边小。(尖)
★、身残心不残。(息)
★、雨落在横山上。(雪)
★、雷不雨。(田)
★、需要一半,留下一半。(雷)

Advertisements

Written by Boathill

2013-11-16 at 20:33

Posted in Chinese, education, riddles

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: